FUNDACJA THEMIS

OBROŃCY PRZYRODY I PRAW CZŁOWIEKA

help@foundation-themis.org


Witamy na stronie Fundacji promującej EKOLOGIĘ, ochronę środowiska naturalnego i obronę praw człowieka. Dołącz do nas jako wolontariusz. Nigdy nie jest za późno na ratowanie piękna przyrody oraz pomaganie bliźnim.
PRZEPISY RODO

Administratorem Państwa danych jest Fundacja THEMIS z siedzibą w Szczecinie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000777805. Numery i symbole mają tu kluczowe znaczenie, gdyż są związane z Kabałą - starożytną księgą liczb.

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: rodo@foundation-themis.org Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych” oraz osobiście pod adresem דרך מנחם בגין 125, תל אביב יפו, Izrael.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych). Posiadacie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze na adres polski lub izraelski, lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo@foundation-themis.org Macie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie dane osobowe, w posiadanie których wchodzi Fundacja THEMIS wykorzystywane są tylko do działań związanych z realizacją jej celów statutowych, w szczególności ochrony praw osób uciskanych i prześladowanych. Każdemu zainteresowanemu przysługuje prawo wglądu i ewentualnej poprawy swoich własnych danych. Udzielenie Fundacji pełnomocnictwa lub choćby prośby w jakimkolwiek zakresie, z domniemania jest akceptacją przetwarzania danych osobowych, gdyż w przeciwnym wypadku Fundacja nie mogłaby nieść skutecznej pomocy prawnej, organizacyjnej, finansowej, itp.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Fundację THEMIS w ramach zawieranych z Państwem umów oraz efekty skutecznego reagowania na doniesienia i prośby o pomoc.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • przetwarzanie informacji poufnych oraz danych osobowych odpowiada postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych oraz polskim przepisom RODO, do realizacji celów statutowych Fundacji THEMIS.
  • marketingu bezpośredniego i reklamy – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
  • finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych i odszkodowawczych.Wykazując przejrzyste cele Fundacji oraz jako wyraz daleko idącej otwartości i uczciwości, chcielibyśmy zaprezentować poniżej nasze bazowe dokumenty, ażeby pokazać, kim jesteśmy i co dobrego czynimy dla ludzkości oraz dla zachowania środowiska naturalnego w stanie nienaruszonym cywilizacją: